CloudPRNT

CloudPRNT

ข้อดีใหม่ที่ SDK ใหม่รองรับ (ต.ค. 2019)

1) สภาพแวดล้อม

ต้องการ Cloud(ฝั่งเซิร์ฟเวอร์), ภาษา PHP และ คำสั่ง JSON


2) ความรู้

ไม่จำเป็นต้องศึกษา หรือเรียนรู้ StarIO SDK ของเรา หรือ คำสั่ง


3) StarIO ผสมผสาน

ไม่ต้องผสมผสาน ถ้าลูกค้าผสาน “CPUtil” ซึ่งเป็น Library ของ Star Markup ลูกค้าสามารถปริ้นได้อย่างง่ายดาย


4) Native/Web APP

พิมพ์โดยตรงจากคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบที่อยู่เฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสมอและจะพิมพ์เมื่อมีข้อมูลการพิมพ์


5) ลักษณะเฉพาะ

ลูกค้าจำเป็นต้องมี และพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ในการพิมพ์ด้วยตัวเอง


6) รุ่นที่รองรับ

จำกัดมาก (อ้างอิงจากรายละเอียด) (3 รุ่น, LAN เท่านั้น)


7) ใบรับรองความปลอดภัย

ไม่จำเป็น


8) ต่อพ่วง

รองรับ (อ้างอิงจากรายละเอียด)


9) การออกแบบการพิมพ์

สามารถออกแบบได้ แต่มีข้อจำกัดในการออกแบบ


10) ออกแบบการพิมพ์

รองรับการพิมพ์ทั้งกราฟิก และข้อความ


11) พิมพ์ครั้งแรก

พิมพ์ได้ช้า เนื่องจาก CloudPRNT Solution ต้องการแอพลเคชั่นที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว


12) หลายแพตฟอร์ม

รองรับการใช้งานหลาย OS ไม่ว่าจะเป็น iOS/Android/Windows เพราะสามารถพิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง


13) อื่น ๆ

ไม่จำเป็นต้องใช้ PC หรือแท็บแล็ต เนื่องจากการพิมพ์นั้นทำได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียด

Star Micronics นำเสนอ CloudPRNT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ Star โดยตรงผ่านบริการคลาวด์ CloudPRNT จะทำงานร่วมกับบริการสั่งซื้อออนไลน์เพื่อจัดเก็บและสร้างงานพิมพ์และสื่อสารสถานะกับเครื่องพิมพ์ บริการสั่งซื้อแบบคลาวด์จะโพสต์คำสั่งซื้อโดยใช้รูปแบบ JSON ในขณะที่เครื่องพิมพ์ Star CloudPRNT จะดึงคำสั่งซื้อเหล่านี้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

เทคโนโลยี CloudPRNT ของสตาร์มอบประโยชน์ให้กับทั้งร้านอาหารและร้านค้าปลีกโดยไม่จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตพิเศษเพื่อส่งคำสั่งซื้อออนไลน์ไปยังเครื่องพิมพ์ บริการสั่งซื้อจะสามารถสื่อสารโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ได้ เจ้าของร้านค้าหรือผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรักษาใบรับรอง SSL สำหรับเครื่องพิมพ์ CloudPRNT นี้เนื่องจากเครื่องพิมพ์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ในฐานะลูกค้า

คุณสมบัติ
 • ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงบนคลาวด์

 • ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์

 • ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมบนแท็บแล็ตและใบรับรอง SSL ในระดับท้องถิ่น

ทำไมต้อง Innovation นี้?
 • Star CloudPRNT เปิดใช้งานการพิมพ์เอกสารระยะไกลและการพิมพ์ฉลากจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จากเครือข่ายใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง POS ในท้องถิ่นเหมาะสำหรับการใช้งาน POS บนคลาวด์เช่นการรวมร้านอาหารคลิกและรวบรวมแอปพลิเคชันและโลจิสติกส์

การใช้งานจริง
 1. โดยเฉพาะ OOS (Online Ordering Service) ISVs หลงรัก CloudPRNT, เพราะเป็น โซลูชั่นที่ไม่ต้องใช้แท็บแล็ต

 2. ISVs ใคร :

  •  ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการอัพเดท iOS ให้ได้มากที่สุด (ISVs ไม่จำเป็นต้องใช้ SDK ของ Star ในแอพลิเคชั่นของพวกเขา)

  • ไม่ต้องการใช้ 3rd Party’s Library/API บน native แอพลิเคชั่นของพวกเขา

  • มีความยากลำบากในการติดตั้งและบำรุงรักษา SSL Server Certificate

New SDK (Oct. 2019) what’s new?
 1. ตัวอย่าง source code ของ PHP
 2. ภาษา Star Markup = CPUtil (with .NET Core Runtime)
 3. ไม่เพียง PNG เท่านั้น แต่ยังรวมถึง JPEG, GIF, BMP และอื่น ๆ (เฉพาะกับ CPUtil)
 4. คู่มือ HTML
เครื่องพิมพ์ที่รองรับ

Star Innovations ล่าสุด