ศูนย์บริการ

ร่วมมือกับ บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ เซาส์อีส์ท เอเชีย จำกัด

Thailand-flag-waving-vector-on-transparent-background-PNG-removebg-preview

ศูนย์บริการ บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ เซาส์อีส์ท เอเชีย

** ศูนย์บริการ บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ บริการด้วยความน่าเชื่อถือ และ มีมาตราฐานสูง เปิดให้บริการเฉพาะในประเทศไทย **

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
ศูนย์บริการ บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 14 ซอยรัตนาธิเบศร์ 30 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ โทร : 02-9699200-4
อีเมล์ infor@clexpert.co.th
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
ศูนย์บริการ บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด
ที่อยู่ 11/2 ถ.รัตนโกสินทร์ ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ โทร : 053-234-999
แฟกซ์ : 053-233-077
อีเมล์ info@denchai.com
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
ศูนย์บริการ บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 14 ซอยรัตนาธิเบศร์ 30 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ โทร : 02-9699200-4
อีเมล์ infor@clexpert.co.th
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคกลาง

บริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
บริษัท
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
ศูนย์บริการ บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด
ที่อยู่ 11/2 ถ.รัตนโกสินทร์ ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ โทร : 053-234-999
แฟกซ์ : 053-233-077
อีเมล์ info@denchai.com
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร & แฟกซ์ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
บริษัท บริษัท ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ที่อยู่ หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 192 ถ.ผาแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร & แฟกซ์ +66 045-265-707
045-246-006
อีเมล์ saleonline@Lamfa.com
เว็บไซต์ www-img
สถานที่
บริษัท บริษัท เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จำกัด
ที่อยู่ 517/146-147 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร & แฟกซ์ +66 44 271-500
อีเมล์
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคตะวันออก

บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร & แฟกซ์ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
บริษัท
ที่อยู่
เบอร์โทร & แฟกซ์
อีเมล์
เว็บไซต์ www-img
สถานที่

ศูนย์บริการ ภาคใต้

บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร & แฟกซ์ อีเมล์ เว็บไซต์ สถานที่
บริษัท บริษัท เอส.ดี. ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 5/59-61 ถ.แม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร & แฟกซ์ +66 76 222-601-2
(076) 259-222
อีเมล์ SDPHUKET@SDPHUKETCOM.COM
เว็บไซต์ www-img
สถานที่
บริษัท บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 70/4-7 ถนนปากนคร ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร & แฟกซ์ +66 75 318-700 (10 lines)
086-479-5054
อีเมล์ spacom@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ www-img
สถานที่
บริษัท บริษัท ซัคเซสเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 500/15 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร & แฟกซ์ +66 74 802-611
อีเมล์ info@success-techcomputer.com
เว็บไซต์ www-img
สถานที่