เงื่อนไขการรับประกัน

คำถาม & คำตอบ

condition-img Starmicronics

A: ถ้าทำความสะอาดผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ถือว่ายังอยู่ในการรับประกัน

A: ถ้าทำคามสะอาดผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ถือว่ายังอยู่ในการรับประกัน

A: สาเหตุอันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า

A: การรับประกันผลิตภัณฑ์จะไม่คลอบคลุม สาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • สาเหตุอันเนื่องมาจากมด ปลวก หรือแมลง ทุกชนิด เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากคำแนะนำของ สตาร์

  • สาเหตุอันเนื่องมาจากการตกหล่นหรือกระแทกอย่างรุนแรง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือคุณสมบัติที่ทาง สตาร์ กำหนด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากการซ่อมแซม แก้ไข หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้งานเอง

  • สาเหตุอันเนื่องมาจากของเหลวหกใส่ เช่น น้ำ เศษอาหาร ส่วนผสมอาหารต่าง ๆ หรือจากการตกหล่นของโลหะ

  • สาเหตุอันเนื่องมาจากมีร่องรอยการเปิดหรือแกะผลิตภัณฑ์ มีร่องรอยการซ่อมและร่องรอยการขีดข่วนบนตัวผลิตภัณฑ์
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนย้ายผลิตภัณฑ์ถึงผู้ใช้งาน
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์กับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติ