เครือข่ายการขาย

ประเทศไทย

อินโดนิเซีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มาเลเซีย

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เวียดนาม

กัมพูชา

ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์

อินเดีย

ประเทศไทย

CLEXPERT (THAILAND) CO., LTD.

CLEXPERT (THAILAND) COMPANY LIMITED.

อินโดนิเซีย

PT KAHAR DUTA SARANA

PT KAHAR DUTA SARANA

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Smart Technology Co.,Ltd

Smart Technology Co.,Ltd

LA POS SOLE CO., LTD.

LA POS SOLE CO., LTD.

มาเลเซีย

RADIANT GLOBAL ADC SDN BHD.

RADIANT GLOBAL ADC SDN BHD.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Breakthrough Myanmar Co., Ltd

Breakthrough Myanmar Co., Ltd

ฟิลิปปินส์

WORDTEXT SYSTEMS, INC.

WORDTEXT SYSTEMS, INC.

HOSHITECH, INC.

HOSHITECH, INC.

สิงคโปร์

SPARTAN SYSTEM (S) PTE LTD.

SPARTAN SYSTEM (S) PTE LTD.

เวียดนาม

AN THINH CO., LTD.

AN THINH CO., LTD.

RADIANT GLOBAL ADC VIETNAM CO., LTD.

RADIANT GLOBAL ADC VIETNAM CO., LTD.

กัมพูชา

T.O GROUP CO., LTD.

T.O GROUP CO., LTD.

RADIANT GLOBAL ADC CAMBO PTE.,LTD.

RADIANT GLOBAL ADC CAMBO PTE., LTD.

ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์

Star Micronics Pty. Ltd. (Australia)

Star Micronics Pty. Ltd. (Australia)

อินเดีย

POS Solutions Pvt. Ltd.

POS Solutions Pvt. Ltd.

เนปาล

(เร็ว ๆ นี้)

กรุณาติดต่อ Star Micronics Southeast Asia Co., Ltd. ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

ศรีลังกา

(เร็ว ๆ นี้)

กรุณาติดต่อ Star Micronics Southeast Asia Co., Ltd. ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

บังกลาเทศ

(เร็ว ๆ นี้)

กรุณาติดต่อ Star Micronics Southeast Asia Co., Ltd. ได้ทางช่องทางต่อไปนี้