เครือข่ายการขาย

ประเทศไทย

CLEXPERT (THAILAND) CO., LTD.

CLEXPERT (THAILAND) COMPANY LIMITED.

อินโดนิเซีย

PT KAHAR DUTA SARANA

PT KAHAR DUTA SARANA

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

LA POS SOLE CO., LTD.

LA POS SOLE CO., LTD.

มาเลเซีย

RADIANT GLOBAL ADC SDN BHD.

RADIANT GLOBAL ADC SDN BHD.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

LUCKY BIRD TRADING CO., LTD

LUCKY BIRD TRADING CO., LTD

LION

LION

ฟิลิปปินส์

WORDTEXT SYSTEMS, INC.

WORDTEXT SYSTEMS, INC.

HOSHITECH, INC.

HOSHITECH, INC.

สิงคโปร์

SPARTAN SYSTEM (S) PTE LTD.

SPARTAN SYSTEM (S) PTE LTD.

เวียดนาม

AN THINH CO., LTD.

AN THINH CO., LTD.

RADIANT GLOBAL ADC VIETNAM CO., LTD.

RADIANT GLOBAL ADC VIETNAM CO., LTD.

กัมพูชา

T.O GROUP CO., LTD.

T.O GROUP CO., LTD.

ออสเตรเลีย

Star Micronics Pty. Ltd. (Australia)

Star Micronics Pty. Ltd. (Australia)