ผลิตภัณฑ์

WiFi Dongle

Category

รายชื่อของ WiFi Dongle ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Interface ของเครื่องพิมพ์ STAR

Intelligent Interface (HIX)

WLAN Chipsetยี่ห้อรุ่นเฟิร์มแวร์ที่รองรับ
RTL8188CUSPLANEXGW-USNANO2A1.1 หรือล่าสุด
TRENDnetTEW-648UBM V1.1R 1.1 หรือล่าสุด
EW-648UBM V2.0R1.9.2 หรือล่าสุด
EDIMAXEW-7811UN V1.0A1.1 หรือล่าสุด
NETGEARWNA1000M1.1 หรือล่าสุด
RTL8812AUPLANEXGW-900D1.1 หรือล่าสุด
BuffaloWI-U2-433DM1.1 หรือล่าสุด
TRENDnetTEW-805UB HW:V1.0R1.1 หรือล่าสุด
TP-LINKArcher T4U Ver.11.1 หรือล่าสุด
Archer T4U Ver.21.3 หรือล่าสุด
D-LinkDWA-182 H/W:C1, F/W:3.061.1 หรือล่าสุด
LINKSYSWUSB63001.1 หรือล่าสุด
RTL8192DUAus LinxAL-9904R31.1 หรือล่าสุด
RTL8822BUEDIMAXEW-7822ULC V1.0A1.6 หรือล่าสุด
TP-LINKArcher T4U Ver.3 1.6 หรือล่าสุด
ASUSUSB-AC53 Nano1.9.2 หรือล่าสุด
D-Link DWA-182 H/W:D11.9.2 หรือล่าสุด
RTL8188EUEDIMAXEW-7811UN V21.9.2 หรือล่าสุด

Intelligent Interface (HIA)

ยี่ห้อรุ่นความถี่เฟิร์มแวร์ที่รองรับ
PLANEXGW-USNANO2A2.4GHz1.5.0 หรือสูงกว่า
EDIMAXEW-7811UN2.4GHz1.5.0 หรือสูงกว่า
D-LinkDWA-182 rev C12.4GHz / 5GHz1.5.0 หรือสูงกว่า
LINKSYSWUSB63002.4GHz / 5GHz1.5.0 หรือสูงกว่า
EDIMAXEW-7811UN V22.4GHz1.9.3 หรือสูงกว่า
TRENDnetTEW-648UBM V2 0R2.4GHz1.9.3 หรือสูงกว่า
D-LinkDWA-182 HW Ver.D12.4GHz / 5GHz1.9.3 หรือสูงกว่า
ASUSUSB-AC53 Nano2.4GHz / 5GHz1.9.3 หรือสูงกว่า
D-LinkDWA-131 HW Ver.E12.4GHz1.9.3 หรือสูงกว่า

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง