ผลิตภัณฑ์

Interface Board

Category

รายละเอียดของ Interface board ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ STAR บางรุ่นที่สามารถเปลี่ยน Interface ได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Interface TypePictureModel NameCompatibel Printer Models
Parallel Interface (IEEE 1284)Parallel Interface StarmicronicsIFBD-HC03​TSP650II, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10​
IFBD-HC04​SP700, SP700R, HSP7000
Serial Interface (RS232C)​Serial Interface StarmicronicsIFBD-HD03​TSP650II, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10​
IFBD-HD04​SP700, SP700R, HSP7000
USB Interface (Type-B)​USB Interface StarmicronicsIFBD-HU07​TSP650SK, TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10​
IFBD-HU08​SP700, SP700R, HSP7000
Lan Interface (100BASE-TX/10BASE-T)​Untitled-2-removebg-previewIFBD-HE07​TSP650SK, TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10​
IFBD-HE08​SP700, SP700R, HSP7000
Bluetooth InterfaceBluetooth Interface StarmicronicsIFBD-HB05​TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II
IFBD-HB06​SP700, SP700R
Intelligent Interface (2-USB Type-A,USB Type-B,Ethernet)​Untitled-1-removebg-previewIFBD-HIX01​TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II
IFBD-HIX02​SP700, SP700R
AirPRNT Interface (USB Type-A, Ethernet)AirPrint Interface StarmicronicsIFBD-HIA01​TSP650II, TSP700II, TSP800II​
IFBD-HIA02​SP700, SP700R​

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง