ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดอินเตอร์เฟสรูปภาพชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
Parallel Interface (IEEE 1284)Parallel Interface StarmicronicsIFBD-HC03TSP650II, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10
IFBD-HC04SP700, SP700R, HSP7000
Serial Interface (RS232C)Serial Interface StarmicronicsIFBD-HD03TSP650II, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10
IFBD-HD04SP700, SP700R, HSP7000
USB Interface (Type-B)USB Interface StarmicronicsIFBD-HU07TSP650SK, TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10
IFBD-HU08SP700, SP700R, HSP7000
Lan Interface (100BASE-TX/10BASE-T)Untitled-2-removebg-previewIFBD-HE07TSP650SK, TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II, TUP500, TUP900, FVP10
IFBD-HE08SP700, SP700R, HSP7000
Bluetooth InterfaceBluetooth Interface StarmicronicsIFBD-HB05TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II
IFBD-HB06SP700, SP700R
Intelligent Interface (2-USB Type-A,USB Type-B,Ethernet)Untitled-1-removebg-previewIFBD-HIX01TSP650II, TSP650IISK, TSP700II, TSP800II
IFBD-HIX02SP700, SP700R
AirPRNT Interface (USB Type-A, Ethernet)AirPrint Interface StarmicronicsIFBD-HIA01TSP650II, TSP700II, TSP800II
IFBD-HIA02SP700, SP700R

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง