ตรวจสอบการรับประกัน

“ท่านสามารถตรวจเช็คหมายเลขเครื่องได้จากสติกเกอร์ที่อยู่ด้านใต้ผลิตภัณฑ์
Serial Check Starmicronics
ตรวจสอบการรับประกันเฉพาะเครื่องที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น
“ท่านสามารถตรวจเช็คหมายเลขเครื่องได้จากสติกเกอร์ที่อยู่ด้านใต้ผลิตภัณฑ์
Serial Check Starmicronics
ตรวจสอบการรับประกันเฉพาะเครื่องที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น