ผลิตภัณฑ์

Buzzer

Category

ออดที่ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์สามารถส่งเสียงเตือนได้ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ด้วยพอร์ท DK

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง