ผลิตภัณฑ์

TUP900

Category

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น TUP900

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อรูปภาพชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
Large Roll Paper Holder Unitrhut900 StarmicronicsRHU-T900TUP900, TMP900
Damper Roller UnitDRU-T900TMP900
Presenter UnitPR921-24-ATUP900, TMP900
Power Connector Cable UnitPBD-9TMP900
Near End Sensor UnitNEU-T900TMP900
Operation PCB UnitOPA-T900TMP900
Paper Guide UnitPGU-T900TMP900

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง