ผลิตภัณฑ์

TUP500

Category

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น TUP500

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อรูปภาพชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
Large Roll Paper Holder Unit (*1)rhut500 StarmicronicsRHU-T500TUP500
Large Roll Damper Roller Unit (*1)DRU-T500BTUP500, TMP500
Snout (Paper Exit Guide)SNOUT-T500TUP500 (*2)
Presenter UnitPR921-24-ATUP500, TMP500
Power Connector Cable UnitPBD-5TMP500
Near End Sensor UnitNEU-T500TMP500
Operation PCB UnitOPA-T900TMP500

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง