ผลิตภัณฑ์

Recommended Paper

Category

รางชื่อของกระดาษที่ทาง STAR แนะนำให้ใช้ เพื่อให้เครื่องพิมพ์แสดงประสิทธิภาพได้สูงสุด

ข้อมูลกระดาษ

เครื่องพิมพ์รูปภาพชนิดกระดาษผลิตโดยรุ่น
mC-Print3mcp3_side_gallery_white-1 StarmicronicsThermal paperMitsubushi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.1
(Alpha400-2.1 )
Domtar POS 55S-2.3
(Alpha400-2.3)
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
mC-Print2mc-Print2 WhiteThermal paper
Mitsubishi Paper Mills Limited P220AG
HP220A
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
TF60KS-E
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.3
(Alpha400-2.1)
Alpha400-2.1
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
TSP100III SeriesTSp100III_Recommend PaperThermal paper
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHP220AG
HP220A
HP220AB-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.1
(Alpha400-2.1)
Domtar POS 55S-2.3
(Alpha400-2.3)
KoehlerKT48 F2
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
mPOPRecommedPaper_mPOPThermal paperMitsubishi Paper Mills Limited P220AG
HP220A
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
TF60KS-E
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.1
(Alpha400-2.1)
Domtar POS 55S-2.3
(Alpha400-2.3)
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
BSC10BSC10_MediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
TF60KS-E
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
TSP650IITSP650II_MediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 55S-2.3
(Alpha400-2.3)
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
TSP700IITSP700II_MediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
P220AB
P220AC-1
P220AC
P220AD
P220AE-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
AppvionAlpha Plus 600-3.2
KoehlerKT48 F20
KT48FA
KANZANKLS46
KSPLOTTO-850
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
TL3000
Label PaperLintecLD2114
LD5530
Full-Sheet Label PaperLintecLD2114
LD5530
TSP800IITSP800II_MediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
P220AB
P220AC-1
P220AC
P220AD
P220AE-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
PD450
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
Label PaperNippon Paper IndustriesHD75
Ojitac Co., Ltd.GS75/P22/G6W
LintecLD2114
LD3330
TSP650IISKTSP654IISK_mediaLinerless Label PaperMAXStickMAXStick Plus Diamond
Adhesive Formation
TUP500TUP500_mediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
P220AB
P220AC-1
P220AC
P220AD
P220AE-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
PD450
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
TUP900TUP900_mediaThermal paperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
HP220A
HP220AB-1
P220AB
P220AC-1
P220AC
P220AD
P220AE-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
FVP10FVP10-Black-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills Limited P220AG
HP220A
HP220AB-1
P220AC-1
P220AE-1
Nippon Paper IndustriesTF50KS-E2D
TF60KS-E
Oji Paper Co., Ltd.PD150R
PD160R
KoehlerKT48 F20
KT48FA
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbHF5041(55)
P5047(55)
Label PaperRicoh150LA-1
LintecLD2114
LD3180
LD5530
Full-Sheet Label PaperLintecLD2114
LD5530
SM-L200SML200-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills Limited P220AG
Oji Paper Co., Ltd.FD200
PD160R-63
PD450
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.1
(Alpha 400-2.1)
SM-L300

*ยุติการผลิต

SML300-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
Oji Paper Co., Ltd.FD200
PD160R-63
PD450
Domta
(Appvion)
Domtar POS 48S-2.1
(Alpha 400-2.1)
Label PaperRICOH150PSMW
UPMDT80W
Linerless Label PaperMAXStickMAXStick Plus Diamond
Adhesive Formation
SM-S230iSMS230i-front-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills Limited P220AG
Oji Paper Co., Ltd.PD160R
PD160R-63
PD450
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 55S-2.3
(Alpha 400-2.3)
SM-T300iSM-T300i-side-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills Limited P220AG
Oji Paper Co., LtdPD160R
PD160R-63
PD450
Domtar
(Appvion)
Domtar POS 55H-2.4
(Alpha 800-2.4)
SM-T400iSM-T400i-front-removebg-previewThermal PaperMitsubishi Paper Mills LimitedP220AG
Oji Paper Co., LtdPD160R-63
PD450
Label PaperRICOH150PSMW
UPMDT80W

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง