ผลิตภัณฑ์

AC Adapter

Category

แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่จำเป็นในการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของ STAR บางรุ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อรูปภาพเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
PS60A-24BAdapter TranTSP650II/TSP700II/TSP800II,TUP500/TUP900, SP298, HSP7000 and FVP-10 series

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง