FAQ สำหรับ Other & Option

สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

วิธีตั้งค่าให้ mC-Sound ให้เตือนด้วยเสียง ณ ขณะที่เครื่องพิมพ์มีปัญหา

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ภาษา Chinese และ ทดสอบกับ แอพลิเคชั่น StarPRNT SDK

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ Buzzer BU01

วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ หลังจากเครื่องพิมพ์เกิดปัญหา

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

วิธีการตั้งค่า JavaPOS สำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จด้วยสายUSB

วิธีการตั้งค่า SSL Certificate บนอุปกรณ์ Android

วิธีเชื่อมต่อ TP-Link กับ WiFi Router

วิธีดัดแปลง Power Adapter ให้สามารถรองรับ AC Converter กับ Sanei Kiosk 

วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Star รุ่น BSC10 & TSP100IIILAN & TSP650IIE ให้รองรับ Multi Session

วิธีทดสอบการพิมพ์ผ่านแอพลิเคชั่น StarPRNT SDK บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีทดสอบการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แอพลิเคชั่น StarPRNT SDK บนอุปกรณ์เคลื่อนที่